Konsultbolagen mest utsatta till följd av Covid-19

Radars rapport ger en ögonblicksbild i det pågående besparings- och prisreduceringsarbetet som pågår till följd av Covid-19 påverkan på alla verksamheter. Rapporten bygger på Radars arbete med ett 80-tal avtal de senaste två veckorna åt IT-verksamheter i olika branscher.

Rapporten visar på en accelererande priserosion i det korta perspektivet men en något mer utplanad nedåttrend i det längre perspektivet. Infrastrukturområdet håller mot relativt väl medan applikationskonsulter erfar störst negativ påverkan.

Ladda ner rapporten

Covid-19 besparing- och prisreducering

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.