Radar Leverantörskvalitet 2020 – Rapportsläpp flyttas till slutet Q1 2021

Leverantörskvalitet är Radars årligt återkommande bedömning av kvalitet och värde i årets leveranser och relationer mellan IT-köpare och IT-leverantörer i Sverige. Rapporten bygger på köparnas bedömning av sina leverantörer under det gångna året.

Det speciella året 2020 har inneburit mycket aktivitet i kund-leverantör-relationen vilket gjort att Radar valt att inte störa detta viktiga arbete under 2020. Vi har också upplevt allt fler sammangående och uppköp vilket också utmanat vem man ska bedöma i nya konstellationer.

Med allt detta sammanvägt så kommer arbetet påbörjas direkt efter nyår och Leverantörs-kvalitet 2020 släppas som rapport i slutet av första kvartalet 2021.

För ytterligare information kontakta

Hans Werner

VD 08-12208000

Om Radar Ecosystem

Radar levererar produkter, tjänster och rådgivning till såväl leverantörer som köpare av IT. Vi följer transaktioner och värdeskapandet genom det lokala, nordiska, IT-ekosystemet på en unik detaljnivå. Radars omvärldsanalys, insikter, tjänster och möten ger möjlighet för våra kunder att i alla lägen att styra med fakta om nuläget, andras planer och prioriteringar för att stärka förmåga, effektivitet och lönsamhet baserat på globala och lokala förutsättningar.