Prognos 3 – COVID-19

Allt mörkare moln på den svenskas himlen

Prognos 3 för hur Covid-19 kommer att påverka svenska verksamheter och framförallt IT-ekosystemet. Rubriksättningen anger både var pandemins utveckling befinner sig men framförallt hur det hela tiden görs jämförelser mot finanskrisen – en jämförelse som inte går att göra då det vi har att hantera handlar om en global utbuds- som efterfråganskollaps samtidigt.

Nytt i denna prognos – I denna prognos så har vi lagt in branschperspektiv och effekterna slår olika i olika branscher. En positiv sidoeffekt av det som skett är att vi snabbt ökat den digitala mognaden i många verksamheter där många av oss nu kan arbeta med likvärdigt stöd hemifrån på ett säkert sätt. Vissa branscher kan i slutändan ha accelererat sin digitalisering som positiv konsekvens!

Denna prognos har ersatts av Prognos 4, påverkan på svensk IT-marknad

Radar prognos 3 covid 19

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.