Prognos 5 – COVID-19

Stor marknadspåverkan för IT leverantörer

Radar har idag släppt sin femte prognos för hur Covid-19 påverkar IT-verksamhet i våra olika branscher samt påverkan på IT-marknaden. Prognosen innehåller två av tre kvarvarande scenarier för tänkbar utveckling. Det mest troliga innebär att IT-budgetarna minskar med cirka 12% under 2020 vilket får till följd att IT-marknaden minskar med cirka 20 miljarder under 2020. Konsultbolagen är den sektor som påverkas mest under 2020.

Radar släpper varje vecka en uppdaterad prognos för hur Covid-19 påverkar hela IT ekosystemet. Prognosen ger en detaljerad syn på branscher och på olika marknadssegment samt även en tänkbar ekonomisk exit jämfört med återhämtningen efter finanskrisen. I det mest troliga scenariot så infinner sig det ”nya normala” under 2021. En återhämtning för IT-marknaden dröjer till år 2023 och IT-budgetar förväntas ha återgått till 2019 års nivåer år 2024.

Ladda ner prognosen

Radar Prognos 5, Covid-19

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.