Prognos 6 – COVID-19

Ny prognos om pandemins påverkan på vår ekonomi och IT-ekosystem

Redan före pandemin slog med stor påverkan på vår ekonomi, så var den globala ekonomiska utvecklingen inte enbart positiv. Sveriges BNP-tillväxt var endast någon enstaka procent vilket var historiskt lågt. Nu släpper Radar nästa prognos som visar på en större påverkan på IT-budgetar än vad vi tidigare antaget. I denna prognos inför vi även ett nytt scenario vilket återigen ger oss tre olika scenarier att analysera.

I Radars huvudscenario bedömer vi att IT-ekosystemet kommer att tappa cirka 23 miljarder kronor under året men att acceleration inom automatisering, industrialisering och digitalisering kommer skapa snabbt ökande behov av IT under återhämtningen.

Ladda ner prognosen

Prognos 6, Covid-19

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.