Ny Radar prognos för hur Covid-19 påverkar IT-marknaden

Analysföretaget Radar Ecosystem Specialists, släpper idag den senaste prognosen om hur Covid-19 bedöms påverka IT-marknad och IT-utvecklingen i Sverige. Radar bedömer att den negativa påverkan på IT-marknaden blir ca 23 miljarder kronor för 2020, och tiden för den smärtsamma återhämtning till 2019 år marknadsvärden beräknas ta nära 4 år.

”Prognosen innehåller fyra olika scenarier och det mest troliga innebär en smärtsam återhämtning över flera år för branschen. Våra analyser pekar på en kraftig acceleration av automatisering och digitalisering under den inledande perioden i det nya normala efter Covid-19”, säger Hans Werner, VD på Radar.

Outsourcing av affärsprocesser (BPO) samt konsulttjänster står inför störst negativ påverkan av den pågående pandemin, där en femtedel och ända upp till en tredjedel av affärsvolymerna bedöms försvinna under 2020. Prognosen visar samtidigt att det finns segment i marknaden där viss tillväxt fortfarande står att finna, bland dessa inom säkerhetstjänster och molntjänster.

Ladda ner prognosen

Prognos 7 Covid-19

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.