Ny Radar prognos för hur Covid-19 påverkar IT-marknaden

Analysföretaget Radar Ecosystem Specialists, släpper idag den senaste prognosen om hur Covid-19 bedöms påverka IT-marknad och IT-utvecklingen i Sverige.

Veckans prognos har fördjupning inom flera branscher samt riskerna och konsekvenser i och med den väntade återhämtningen. Prognosen med 23-24 miljarder som försvinner ur IT-ekosystemet med stora branschmässiga skillnader under 2020 kvarstår. Det finns nu tidiga insikter att dra från olika kunduppdrag som Radar varit engagerad i. Det handlar bland annat om att besparingar på -10 till – 30 procent är möjliga att göra. Sourcing-strategier seglar igen upp på listan av prioriterade områden och att kontinuitetsplanering uppdateras med ett ”sparlågeläge”.

Ladda ner prognosen

Prognos 8, covid-19

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.