Ny något mer positiv prognos för Covid-19 påverkan

Analysföretaget Radar Ecosystem Specialists prognos om hur Covid-19 bedöms påverka IT-marknad och IT-utvecklingen i Sverige.

Radars senaste prognos för hur Covid-19 kommer att påverka svenska verksamheter allmänt och dess IT-verksamhet specifikt, visar en något mer positiv bild än tidigare prognoser. Givet den stora påverkan som vi ser på den svenska ekonomin och flera branscher, så gör IT-områdets relativa betydelse att man påverkas något i mindre grad än vad som först antagits. Prognosen ligger nu på en neddragning av IT-budgetar i Sverige om -11 procent vilket totalt motsvarar cirka 19 miljarder med stora branschskillnader.

Ladda ner prognosen

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.