Övervägande stor andel av svenska verksamheter är fortsatt illa rustade att möta dagens hotbild

Radars årliga mätning av säkerhetsmognaden i svenska verksamheter visar att andelen som kan anses vara tillräckligt mogna för att möta dagens hotbild inom IT har ökat från 11 till 14 procent under 2019. Fortsatt befinner sig en stor andel verksamheter på en riskabelt låg nivå och arbetet för ökad säkerhetsmognad måste prioriteras.

Den pågående digitaliseringen i Sverige ökar gapet mellan verksamheternas motståndskraft och hotbildens möjligheter. Radars årliga analys visar att överprioriterad digitalisering och innovation i förhållande till budgetmedel och egna förutsättningar tenderar leda till eftersatt säkerhetsarbete. Med styrmodeller som prioriterar allt kortare omsättningscykler ändras dessutom dynamiken från en ansats med högt säkerhetsmedvetande till en med högre risktagande.

I de omogna organisationerna, oberoende av storlek på verksamhet, driver CIO/IT-chef säkerhetsarbetet själv i väsentligt större omfattning än i de säkerhetsmogna där dedikerade resurser tillsatts. Med detta följer slutsatsen att CIO-rollen tilldelats för många områden att driva, utan att tilldelas tillräckliga resurser, och att betydelsen av IT- och cybersäkerhet underskattas.

Svenska verksamheters upplevda hotbild visar endast på mindre förändringar. Störst rörelse finns i upplevd hotbild från nationella aktörer (spionage eller sabotage) samt i upplevd hotbild från andra företag (industrispionage). Här rör sig hotbildsuppfattningen tydligt från låg upplevd hotbild upp mot högre nivåer.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Säkerhetsmognaden i svenska verksamheter 2020

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.