CLOUD STORY

Vart kommer vi ifrån och vart är molntjänsterna på väg?

Vi har tittat i backspegeln för att färska upp minnet för hur den dåvarande snackisen molntjänster tog fäste för att idag vara en självklarhet på ett eller annat sätt i de flesta organisationer. Vi tar med dig på en resa ifrån 2010 fram till vart vi står idag, men i sann Radar-manér fortsätter resan fram till 2030.

VÅR VÄRLD 2010

I mitten av 2000-talet hade IT-industrin precis återhämtat sig efter IT-boomens bubbla och efterföljande IT-krasch. IT ansågs väldigt lågt prioriterat. Som CIO försökte man återhämta sig från imagen av en glorifierad driftchef som inte kunde tillföra något under krisen, utan snarare var ett ”kostnadsok” på verksamhetens axlar.

Strax innan 2010 slog en ny kris till. Vi stod nu inför en ekonomisk kris av en magnitud vi inte sett sedan 30-talets stora depression. Under den här krisen sjönk våra samlade IT-budgetar med nära 10 procent, vilket innebar att långt över 10 miljarder kronor bara ”försvann” ur marknaden nästan över en natt. Återhämtningen till en normalkonjunktur efter finanskrisen gick betydligt långsammare än förväntat och prognoserna kom de närmast efterföljande åren att bli fortsatt nedskrivna.

Under finanskrisen talades det ofta om att optimera sin IT för att kunna behålla den produktiv så länge som möjligt utan att behöva göra nya investeringar. I takt med att såväl hårdvara, mjukvara och förvaltning blev alltmer påverkat i besparingsprogram klev också standardapplikationer och infrastruktur i stor skala fram i rampljuset i och med den nya snackisen molntjänster. Under den här tidsperioden hade molntjänster börjat få fäste även utanför mindre utvecklare, startups och andra som var tidiga att ta till sig tekniken. Den finansiella krisen påverkade trenden att gå från capex till opex väldigt starkt, vilket också ytterligare bidrog till intresset för externa tjänster.

Förlåt, men vi hade fel!

År 2010 var så gott som alla analytiker överens om att molntjänster tack vare sin skala och utannonserade fördelar på kostnad, teknik, flexibilitet, innovation, och att bara behöva betala för det man använder skulle bli räddningen ur krisens efterdyningar och hur framtidens IT skulle bedrivas. Starkt driven av de nya molntjänsterna såg marknaden den snabbaste tillväxten sedan 2007. Tillväxten för molntjänster såg nästan ingen ände, och det räknades med 20–25 procent årlig tillväxt under de 10 åren fram till 2020. En årlig procentuell ökning som sällan skådats inom IT, och särskilt inte på ett så potentiellt stort område.

Estimat för 2020* Faktiskt värde* Korrigering*
Gartner (global) $570 bn $258 bn -55%
IDC (global) $460 bn $223 bn -51%
Radar (Sverige) 22 mdr kr 17,3 mdr kr -21%

* Enligt respektive analytikerhus.

Det var en grov överestimering av vår förmåga att ta till oss den här nya modellen och sättet att konsumera IT. Alla hade rätt i riktning men fel i omfattning – det tar alltid längre tid kan vi luttrade analytiker nu konstatera.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VÅR VÄRLD 2010
Så fel vi hade
VÄGEN FRAM TILL 2020
Molntjänster
Internet of Things
Big data
Artificiell intelligens och machine learning
HÄR STÅR VI NÄR VI AVSLUTAR 2020           
Utmaning att skapa värde av teknikinvestering
Data och algoritmer om tillgång
VÅR DIGITALA RESA TILL 2030
Hybrida på riktigt
Datacenter – modern samhällsinfrastruktur 2030
Edge computing – nästa stora trend
Cybersäkerhet
Digitala Ekosystem
Digitala medarbetare
Misstag i en algoritmbaserad värld
En onödig finansiell kris
FRAMTIDSSPANINGEN
Företagande
Samhälle
Människa