Det nya leverantörslandskapet

M&A BRIEF

Radar har sedan 2016 följt förvärvsutvecklingen i hela IT-ekosystemet. Genom utdrag av vår förvärvsdatabas går det att göra intressanta observationer och analyser kring hur och vart leverantörslandskapet är på väg.

I denna korta analys har vi utgått från rörelserna kring de 100 största IT-tjänstebolagen i Sverige för att titta på hur förvärvstaken har sett ut perioden strax innan pandemin och ställt den mot perioden för pandemin som pågår i detta nu. Vi tittar på förvärvstakten, ser till trendskiftningar i typ av bolag som blivit uppköpta samt anledning till uppköp. Det ska tilläggas att denna korta analys är en föraning till en utförlig bevisföring av ”Den perfekta stormen – Industrialiseringen av IT” som skrevs av Radar år 2017.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  • DET NYA KONKURRENSLANDSKAPET TAR FORM
  • EN FEMTEDEL AV IT-TJÄNSTEBOLAGEN HAR FÖRVÄRVATS
  • FÖR DIG SOM ÄR IT-KÖPARE
  • FÖR DIG SOM ÄR IT-LEVERANTÖR

Månadens insikt