RADAR TILLDELAS RAMAVTAL MED ESAM

– analys och omvärldsbevakning inom IT-området till beräknat avtalsvärde om 80 MSEK

Radar Ecosystem har som enda leverantör tilldelats ramavtal med eSam, som gör det möjligt för myndigheter samt regionala och kommunala verksamheter att avropa Radars tjänster inom IT-området på lokal nivå. Ramavtalet med optioner är giltigt under en 4-årsperiod och avtalsvärdet beräknas uppgå till ca 80 MSEK.

”Det här är ett prestigefyllt och viktigt uppdrag, där Sveriges offentliga verksamheter får möjlighet att ta del av Radars omfattande utbud av fakta, insikt och analyser inom den nordiska marknaden”, kommenterar Hans Werner, vd för Radar Ecosystem.

Avtalet omfattar kvalificerad rådgivning och omvärldsanalys inom IT-området på Regional och lokal nivå. Den nordiska och svenska IT-marknaden har regionala skillnader vilket påverkar svenska myndigheter och organisationer inom områden som t.ex. innovation, kompetens, prisrevisioner och andra externa påverkande faktorer såsom nya tekniktrender, politiska beslut och betydande händelser på global nivå.

”Radar har under drygt 20 år levererat fakta och insikter till den nordiska marknaden och vår roll är att stå centralt i ekosystemet och förse såväl leverantör- som IT-köpare med beslutsunderlag. Myndigheter och offentlig sektor har en mycket viktig roll för att driva digitaliseringen för hela det svenska samhället, och det är således roligt och hedrande att Radar får möjlighet att bidra till att accelerera utveckling”, avslutar Radars vd Hans Werner.

För mer information kontakta:

Hans Werner, vd,  Radar Ecosystem AB

Tel: +46735 39 15 51

hans.werner@radareco.com

Om Radar Ecosystem

Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt. Radar levererar produkter, tjänster och rådgivning till såväl leverantörer som köpare av IT. Vi följer transaktioner och värdeskapandet genom det lokala, nordiska, IT-ekosystemet på en unik detaljnivå.Våra insikter, tjänster och event ger möjlighet att styra med fakta om nuläge, planer och prioriteringar och stärker våra kunders förmåga, effektivitet och lönsamhet baserat på lokala förutsättningar.