FRÅN IT-SÄKERHET TILL DIGITAL AFFÄRSRISK

Digital risk är en ledningsfråga

Alla verksamheter prioriterar digitalisering för att skapa ökad konkurrenskraft eller effektivitet. Styrelser, ledning och rent operativt fokuserar man på cybersäkerhet men ingen diskuterar risk ur ett digitalt affärsperspektiv trots uppenbara utmaningar.

Digital risk har sin naturliga hemvist i högsta ledningen. Därifrån ska direktiv utgå och ansvar delas ut till funktioner och roller som är utsedda att ta fram kompletta underlag för digital risk. Beslut om digital risk ska fattas av ledningen, inte utförande enheter.