HÅLLBARHET – THE RADAR VIEW

Radars tre perspektiv på hållbarhet och IT

Som Teknik och IT-beslutsfattare så är det nu extremt viktigt att skapa passion för att driva hållbarhet.

Rapporten hållbarhet – The Radar View syftar till att ge vår syn på hur teknik och IT kan kopplas till hållbarhet. Radar menar att Teknik och IT-beslutsfattare har ett speciellt ansvar och ser hållbarhet ur ett tekniskt beslutsfattarperspektiv i tre områden:

  • Hållbarhet ur ett näringsperspektiv
  • Hållbarhet ur ett socialt perspektiv
  • Hållbarhet ur ett tekniskt perspektiv