IT-Radar 2021

Rapporten som beskriver hur IT-investeringar har utvecklats 2020 och utvecklas 2021.

Året 2021 kommer att föra med sig ett fortsatt fokus på lönsamhet med stor försiktighet i flertalet branscher. Det betyder kontroll på kostnader och på affären.

Vi kan se många mindre förändringar som separat inte har så stor påverkan på den svenska IT-ekosystemet. Sammantaget leder de dock till snabb förändring av hela ekosystemet. Återhämtningen av IT ser ut att bli både relativt snabb och agera katalysator åt de förändringar som tidigare skedde långsamt i hela ekosystemet

IT-organisationernas mantra är de tre orden Kostnadskontroll, Digitalisering och Säkerhet. Vi ser specifikt prioriteringar runt:

 • Kostnadskontroll
 • Automatisering
 • Riskhantering
 • Säkerhet

Ett snabbt ökande behov av kompetens inom digitala tekniker och lösningar samt inom de nya teknikområdena, vilket också bidrar till att IT-marknaden börjar att återhämta sig under 2021. Marknaden kommer att utvecklas positivt under 2021, speciellt för de leverantörer som kan skapa rätt typ av värde och partnerskap med sina kunder.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • IT-ORGANISATIONEN
  • EFFEKT PÅ BUDGET OCH IT-KOSTNADER
  • INVESTERINGAR OCH PRIORITERINGAR
  • SUMMERING IT-ORGANISATION
 • IT-LEVERANTÖREN
  • BRANSCHPÅVERKAN
  • SUMMERING IT-LEVERANTÖREN
 • FÖRÄNDRAT EKOSYSTEM
 • IT-SVERIGE 2021 – SUMMERING

IT-Radar 2021 är en del av Radars reguljära rapportutgivning. Radar följer hela IT-ekosystemet där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-köp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras. Rapporten bygger på förnyad research där påverkan av Covid-19 har varit en viktig del att hantera och tolka. Rapporten bygger på kvantitativa data inhämtade löpande under perioden augusti 2020 och januari 2021, djupintervjuer i kund- och leverantörsled, kunddialog samt på data från Radars andra modeller och pågående research.