Radar Leverantörskvalitet 2020/21

Regionala IT-leverantörer vinnare under pandemiåret

Radar Ecosystem Specialists släpper nu rapporten Leverantörskvalitet 2020/21. Den årliga rapporten mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan svenska kunder och leverantörer inom IT-området.

Kundernas kostnadsfokus under 2020 har inneburit stora ansträngningar på relationen mellan kund och IT-leverantör och har resulterat i en lägre kundnöjdhet 2020/21 jämfört med 2019. Lokala och regionala leverantörer har relativt sett lyckats bättre med att bibehålla eller förbättra relationerna än internationella leverantörer. Lokal supply chain har utmanats men har skapat en högre grad av nöjdhet hos sina kunder än vad Global supply chain har klarat av under mätperioden.
Mätperioden för årets rapport har utökats och inkluderar även Q1 2021 för att ge en tydlig bild av rådande läge mellan leverantörer och kunder under det utmanande och speciella pandemiåret.

Svenska IT-leverantörer med högst genomsnittlig kundnöjdhet 2020/21 är:

”Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar tydligt på vikten av intimitet, partnerskap och värde i relationen mellan kund och leverantör. Leverantörer som uppvisar följsamhet, har förståelse och som skapar närhet har premierats när kunderna tvingats ha fokus på kostnader och lönsamhet”, säger Hans Werner, vd Radar.”

En god och värdeskapande relationen mellan kund och leverantör är avgörande då IT har en allt viktigare roll i verksamheters förmågor. Radars rådgivare har data på över 200 av de största IT-leverantörerna som används i de urval och sourcinguppdrag vi gör.

Nyhet från hösten 2021 i Radars digitala tjänst är dynamiskt uppdaterade mätetal för över 200 leverantörer på svenska marknaden presenterat som överskådliga leverantörskort. Den nya tjänsten kommer att ingå i Radars befintliga tjänst.
Läs mer om rapporten här