SVENSK CYBERSÄKERHET 2021

SVENSKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Pandemin drabbade under 2020 våra IT-budgetar hårt och de beräknas först under 2022 närma sig samma nivåer som innan pandemin. Tyvärr har även arbetet med cybersäkerhet, särskilt de proaktiva investeringarna också tvingats till neddragningar när verksamheten riskerat att förblöda. Samtidigt har illasinnade aktörer tagit tillfället i akt och vi har kunnat se högre aktivitet än normalt av skadlig kod och angrepp under den här perioden.

Accelererad transformation uppmanar till större investeringar i cybersäkerhet 
Pandemins effekter har blivit en stor katalysator av IT-transformation. Tidigt placerades stor vikt vid lösningar för att möjliggöra arbete hemifrån medan det nu har övergått till projekt som effektiviserar det dagliga arbetet med cybersäkerhetsfrågor som drivkraft. Möjligheten att arbeta hemifrån kommer att bli normen i olika utsträckning oavsett pandemi eller inte och säkra arbetslösningar är välbehövliga. I Sverige spenderar vi redan mer än 10 miljarder på cybersäkerhet och hur mycket vi än spenderar i den egna organisationen tycks det aldrig vara mer än den så kallade motståndaren. Normalt sett talar vi om hur tilldelningen av medel kan slå hårt mot IT-investeringar rörande säkerhet som lätt kantrar över mot behovet av ytterligare digitalisering av verksamheten.

Ladda ner rapporten och läs mer om:

 • Förändrad dynamik
 • Nya beteenden
 • Behovet att skydda data
 • En fråga för hela verksamheten
 • Utan fungerande flöden stannar Sverige
 • Nya strategier
 • En kompromiss av två motstridiga krafter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Svenska förutsättningar
 2. Cybersäkerhet – Mognad Sverige
 3. Cybersäkerhet – Marknad 
 4. Hot och Åtgärder 
 5. Attacker i Sverige 
 6. Konklusion – Marknad och trender 
 7. Praktiska råd för alla
 8. Appendix: Cybersäkerhetsmodell
 9. Appendix: Grafik, tabeller och grafer