TILLIT OCH VARUMÄRKESKÄNNEDOM 2021

IT-köparens kännedom och emotionella uppfattning om IT-leverantörerna på svenska IT-marknaden.

Rapporten Tillit och varumärkeskännedom är ny och ingår nu i Radars löpande rapportutgivning. Den presenterar utveckling och analys avseende kännedom och tillit till och om leverantörer inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden:

  • Outsourcing
  • Konsulttjänster
  • Molntjänster
  • IT-säkerhetsspecialister