Geopolitisk IT-konsekvensanalys #1: Ukraina

Rapporten är framtagen för att beskriva eventuella konsekvenser av utvecklingen runt det geopolitiska läget med Ukraina i centrum. 

Rapporten tar upp fyra olika alternativa scenarier med olika sannolikhet att inträffa där tre av dem kan komma att ha miljardkonsekvenser för det svenska IT-ekosystemet. Syftet är att ge en fördjupad omvärldsanalys runt ett globalt skede med möjlighet till stor lokal påverkan. Rapporten kommer att hållas uppdaterad baserat på den geopolitiska utvecklingen.