Geopolitisk IT-konsekvensanalys #2: Rysslands invasion av Ukraina

En rapport med konsekvensanalys för det svenska IT-ekosystemet av Rysslands invasion av Ukraina är känslomässigt mycket svårt att skriva. Radars roll är att analysera omvärldsskeenden som kan komma att påverka IT-situationen i Sverige samtidigt som våra tankar och känslor går till Ukrainas befolkning. Vi hörsammar uppmaningen för alla att på något sätt stödja ett annat fredligt europeiskt land under invasion att göra så. Att inte fatta beslut är lika mycket en aktiv handling och är något nu också det politiska Sverige har tagit till sig när vi nu försöker visa beslutskraft.