IT-konsultmarknaden 2022

Avmattad men fortsatt tillväxt mot grundbudget.

Sammanfattningsvis visar rapporten att konsultmarknaden fortsätter att växa under 2022 även om tillväxten avmattats mot tänkt och grundbudgeterad utveckling för 2022. Efterfrågan som tidigare varit större än leverantörernas kapacitet handlar därmed under 2022 mer i balans.