IT-Radar 2022

Budget, tillväxt, prioriteringar och påverkan i ett förändrat IT-ekosystem

Drivkrafterna framåt fortsätter att handla om våra flöden inom verksamheten samt förståelsen för hur vår informationsarkitektur driver den digitala möjligheten. Vi är tillbaka vid den pandemiska situationen med uppbyggnad av ökad motståndskraft mot plötsliga chocker i verksamheten och krav på bibehållen lönsamhet i oroliga tider.

 • SVENSK EKONOMI
 • IT-ORGANISATIONEN
 • EFFEKT PÅ BUDGET OCH IT-KOSTNADER
 • PRIORITERINGAR OCH INVESTERINGAR
 • INFÖRANDE AV DIGITAL AFFÄRSRISK
 • SUMMERING IT-ORGANISATION
 • IT-LEVERANTÖREN
 • SUMMERING IT-LEVERANTÖREN
 • SPECIFIK BRANSCHPÅVERKAN
 • HANDEL
 • TJÄNSTESEKTOR
 • TILLVERKANDE INDUSTRI
 • OFFENTLIG SEKTOR
 • KOMMANDE PROGNOSER