Leverantörskvalitet 2022

En kartläggning av Sveriges bästa IT-leverantörer

Det geopolitiska läget medför ökade risker vid affärer med globala leverantörer vilket i sin tur ger ökade möjligheter för lokala leverantörer. Ett leverantörsval har sällan varit så svårutvärderat men samtidigt så viktigt som nu. Tidigare år som gått har präglats av stora kostnadsbesparingar och omvälvande förändringar för många verksamheter. Detta återspeglas tydligt i årets mätning av leverantörskvalitet 2022 som ser tydliga återgångar i nöjdhet.

Rapporten Leverantörskvalitet ingår i Radars löpande rapportutgivning sedan 2011 då första utgåvan såg ljuset. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden, utifrån åtta bedömningsområden