Entries by Mats Wahlgren

Cloud Computing by Segments, Norway 2013

Type of information delivered Market Figures – Cloud Computing by Segments Country/Region Norway Reference Currency NOK Year of Figures 2011 to 2017 Publication Date september 25, 2013 Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants) Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och […]

BPO by Vertical Sectors, Norway 2013

Type of information delivered Market Figures – BPO by Vertical Sectors Country/Region Norway Products & Services BPO Verticals ALL Reference Currency NOK Year of Figures 2011 to 2017 Publication Date april 17, 2013 Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants) Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra […]

Big Data by Segments, Norway 2013

Type of information delivered Market Figures – Big Data by Segments Country/Region Norway Reference Currency NOK Year of Figures 2011 to 2017 Publication Date september 20, 2013 Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants) Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och […]

BI by Segments, Norway 2013

Type of information delivered Market Figures – BI by Segments Country/Region Norway Reference Currency NOK Year of Figures 2011 to 2017 Publication Date september 20, 2013 Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants) Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. […]

Software Products in Norway 2013

Objectives of the report Summary of the major characteristics of the software market in Norway in 2013 Overview of the software provider landscape in Norway Discussion of medium-term trends influencing the software market in Norway in 2013 PAC’s long-term vision, identifying game-changing topics with a significant impact on the future development of the Norwegian software market […]

Characteristics and Trends in Norway’s SAP Services Market

CONTENT PAC’s Comment Country Profile National Economy vs. SITS Market IT Maturity KPIs (country comparison)  Characteristics of SAP Services Market Market Segmentation (SAP Services Market)  Growth Rates Forecast (SAP Services Market)  Local Industry Profile of SAP Services  Top Local Accounts SAP Services Maturity KPIs (country comparison) Medium-term Trends Major Trend Topics in Norway Local SAP […]

IT Services in Norway 2013

CONTENT Preface Objectives of the report Methodology and resources PAC’s Analysis Management Summary PAC’s Opinion PAC’s Recommendations Brief Description Segment Characteristics Provider Landscape Medium-term Trends Major Trend Topics in the IT Services Market Discussion of Most Relevant Topics Long-term Vision Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants) Radar erbjuder via ett globalt avtal med […]

28 nov 2013 – Prisrevision och Benchmark av outsourcingavtal

Verksamheten största IT-avtal Outsourcing är idag en realitet hos de flesta svenska verksamheter. Oförändrad eller minskade IT-budgetar i kombination med verksamhetens krav på innovation och förändring ställer höga krav på hur befintliga och nya outsourcingavtal är skrivna för att maximera kundnyttan. Kraftigt sjunkande priser Den snabba teknologiska utvecklingen möjliggör för leverantörerna hög grad av automatisering […]

Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014

Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014 är en djupgående rapport om utvecklingen på den svenska och nordiska marknaden för outsourcingtjänster. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund-, som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den svenska marknaden för outsourcingtjänster. Om denna rapport […]