Entries by Mats Wahlgren

Radar Advisory – Styrning av Applikationsdrift/Förvaltning och Utveckling, Best practice

Ägandet av IT-system står inte längre i fokus för verksamheten utan ersätts av ”Upplevelsen av ett system”. Trenden är att avveckla utveckling och drift av egna system och sträva efter köp av standardsystem eller extern tjänst som anpassas till den egna verksamheten. Utvecklingen mot köp av IT som tjänst sätter på ett positivt sätt verksamhetens […]

ERP cost of ownership

In Radars report, ERP cost of ownership, the conclusion is that the CO consequence is the largest cost item of an IT organizations budget. The report includes key indicators: Graph over 12 year time period – First investment, Management, Upgrades, Remaining IT-budget Dependencies – Main project investment, Pre Project, Roll out, Operational and Upgrade cost […]

Radar Advisory – Säkerhet Personuppgifter i molnet, Best practice

Denna Best practice rapport tar upp det IT strategiska området molnsäkerhet och är producerad av experter verksamma i Radar Advisory med lång erfarenhet och expertis. Rapporten innehåller: ANALYS Lagkrav att ta hänsyn till när man flyttar sin IT till molnet Hur påverkar Personuppgiftslagen (PUL) Personuppgifter lagrade i Tredje land Säkerhetsmekanismer Kontraktet med molnleverantören Trender REKOMMENDATIONER […]

1 oktober 2013 – IT-governance med agila metoder

Radar Advisory bjuder in till kostnadsfri workshop, där du får lära dig mer om IT-governance med agila metoder. Workshopen om IT-governance med agila metoder avklaras på en timme inklusive frukost. Syfte och mål är att förmedla insikt hur en gemensam bild kan skapas för IT-verksamheten och hur man skall se på styrning, samverkan och vidareutveckling […]

Radar Advisory – Outsourcing strategier, Best practice

Alla IT‐verksamheter står idag inför trycket att skapa ökat värde till affärsverksamheten samtidigt som IT-budgeterna i praktiken krymper. Detta skapar ett ökat tryck mot outsourcing av IT-tjänster. Men för att en outsourcing ska kunna skapa konkurrensfördelar krävs att traditionella och ensidigt kostnadsfokuserade outsourcingmodeller överges. Outsourcing strategier innehåller Analys Tio sorters huvudvärk inom outsourcing I denna […]

Radar Advisory – Business intelligence, Best practice

Business intelligence är ett område under förändring. Kraftigt ökande datamängder samt verksamhetskrav som mer anpassade verktyg och mobila lösningar för maximal affärsnytta ställs mot kostnadseffektiv drift i standardsystem och tillförlitlig säkerhet. Radar Advisory analyserar trenderna, belyser vanliga misslyckanden och ger rekommendationer för framgång inom tillväxtområdet Business intelligence. Denna rapport är även tillgänglig för Radar CIO Network. […]

IT Services in Sweden 2012

Objectives of the report Summary of the major characteristics of the IT services market in Sweden in 2012 Overview of the IT services provider landscape in Sweden Discussion of medium-term trends influencing the IT services market in Sweden in 2012 PAC’s long-term vision, identifying game-changing topics with a significant impact on the future development of […]

Software Products in Sweden 2012

Objectives of the report Summary of the major characteristics of the software market in Sweden in 2012 Overview of the software provider landscape in Sweden Discussion of medium-term trends influencing the software market in Sweden in 2012 PAC’s long-term vision, identifying game-changing topics with a significant impact on the future development of the Swedish software […]

5 september 2013 – Benchmark, ditt verktyg inför höstens IT-budgetprocess!

Har Ni rätt IT-budget – Storlek, fördelning och inriktning? Hur står sig Er IT-budget i förhållande till konkurrenterna? Krympande IT-budgetar och ökade krav på att skapa affärsnytta ställer allt hårdare krav på IT-verksamheten. En framgångsrik IT-verksamhet måste kunna jämföra sig med omvärlden. En framgångsrik IT-verksamhet måste kunna kommunicera med ledningen. En benchmarkrapport ger dig en snabbt […]