Entries by Mats Wahlgren

IT Services in Norway 2013

CONTENT Preface Objectives of the report Methodology and resources PAC’s Analysis Management Summary PAC’s Opinion PAC’s Recommendations Brief Description Segment Characteristics Provider Landscape Medium-term Trends Major Trend Topics in the IT Services Market Discussion of Most Relevant Topics Long-term Vision Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants) Radar erbjuder via ett globalt avtal med […]

28 nov 2013 – Prisrevision och Benchmark av outsourcingavtal

Verksamheten största IT-avtal Outsourcing är idag en realitet hos de flesta svenska verksamheter. Oförändrad eller minskade IT-budgetar i kombination med verksamhetens krav på innovation och förändring ställer höga krav på hur befintliga och nya outsourcingavtal är skrivna för att maximera kundnyttan. Kraftigt sjunkande priser Den snabba teknologiska utvecklingen möjliggör för leverantörerna hög grad av automatisering […]

Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014

Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014 är en djupgående rapport om utvecklingen på den svenska och nordiska marknaden för outsourcingtjänster. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund-, som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den svenska marknaden för outsourcingtjänster. Om denna rapport […]

Norway Ranking – Service and Software companies by vertical

Table of Contents Rankings and Graphs for Software Products 2012 – Leading Providers of Software Products to the: Manufacturing Sector Banking Sector Insurance Sector Public Sector Telecom Sector Utilities Sector Retail & Wholesale Sector Services & Consumers Sector Transport Sector Rankings and Graphs for IT Services 2012 – Leading Providers of IT Services to the: Manufacturing Sector […]

Comparative positioning of the leading IT Services vendors in Sweden 2013

Table of Contents Geographic Focus Total Revenue by Geography Segment Focus Total SITS Revenue according to PAC Segmentation Market Shares of Leading IT Services Suppliers IT Services Revenue: Growth Rates 8 Industry Focus Total IT Services Revenue by Industries 9 Sub-segment Focus Market Shares of Leading Application-related Services Suppliers Market Shares of Leading Infrastructure Services […]

Comparative positioning of the leading Software vendors in Sweden 2013

Table of Contents Geographic Focus Total Revenue by Geography Segment Focus Total SITS Revenue according to PAC Segmentation Market Shares of Leading Software Suppliers Total Software Revenue by Sub-segments Software Revenue: Growth Rates Industry Focus Total Software Revenue by Industries Sub-segment Focus Market Shares of Leading Infrastructure Software & Platform Suppliers Market Shares of Leading […]

Visma – Supplier evaluation 2013 // Software

Visma is the leading ‘local champion’ in the Nordic software market, and the largest provider in its native Norway. Visma focuses on the provision of ERP software to the Nordic SME market, but it also has a growing stable of IT services capabilities, particularly in the areas of BPO, hosting and project services. Om Radars samarbete med […]

SAP – Supplier evaluation 2013 // Software

In fiscal year 2012, SAP managed to grow its business in all regions (EMEA, MEE, Americas and Asia-Pacific). However, while the Asia-Pacific region remains an area of strong growth, the revenue increase in EMEA and the Americas was much slower. Part of the growth comes from acquisitions. With Ariba, SAP bought another major SaaS player. Om Radars samarbete […]

Oracle – Supplier evaluation 2012 // Software

With the acquisition of Sun Microsystems, Oracle put in place the final pieces of the jigsaw to allow it to offer one-stop shopping for the data center. It had the capability to design and produce everything from the chips at the heart of the computer through the operating systems, language compilers, middleware to horizontal and vertical industry applications […]