Entries by Mats Wahlgren

Social collaboration goes business!

This report addresses both IT users and suppliers interested in the concept and future development of social collaboration (SC). The report helps to: understand and de-mystify the concept of social collaboration identify use cases, develop a business case and select appropriate technology understand the interplay of IT, departments and top-level management with regard to SC […]

Teknik och plattformar 2013

Strategisk vägledning runt vilka tekniker och plattformar som andra IT-beslutsfattare väljer och därmed vilka tekniker, plattformar och leverantörer som utvecklas, mognar eller avmattas i Sverige runt svenska förhållanden. Underlagen bygger på aktuella realiseringsplaner hos tusentals svenska verksamheter samt hur dessa har utvecklats och förändrats de senaste åren.

IT-Radar Market update 2013

Förändringar i budgetrealisering och operativa prioriteringar i svenska IT-verksamheter för resterande del av 2013 IT Radar Market Update, är exklusiv förhandsinformation till våra kunder om förändringar som uppstått i marknaden avseende budgetering, realisering och prioriteringar sedan IT Radar 2013 släpptes vid årets början. Rapporten bygger på ny research gjord i juni-augusti och är ett komplement […]

Software development Swedish trends & key figures

Note: Content in English. Innehållet är även tillgängligt för Radars CIO-Network Svenska IT-verksamheter utvecklar mer – Trender och nyckeltal. – Drygt en fjärdedel av projekten fallerar avseende tid, kostnad eller specifikation. Radars analys av nyckeltal från april 2013, visar att de svenska IT-verksamheterna ökar sin realisering av budgeterade medel för utveckling av kundunika mjukvarulösningar. Analysen […]

Software development Swedish trends & key figures

Note: Content in English. Innehållet är även tillgängligt för Radars CIO-Network Svenska IT-verksamheter utvecklar mer – Trender och nyckeltal. – Drygt en fjärdedel av projekten fallerar avseende tid, kostnad eller specifikation. Radars analys av nyckeltal från april 2013, visar att de svenska IT-verksamheterna ökar sin realisering av budgeterade medel för utveckling av kundunika mjukvarulösningar. Analysen […]

Marknadsplan 2013-14

Verksamhetens representanter allt viktigare som kund. Verksamhetsfinansierad IT växer kraftigt under kommande perioden. Radars presentation Marknadsplan 2013-14, visar att marknadens tillit till den ekonomiska utvecklingen ökar. De svenska IT-budgetarna visar små men tydliga tecken på tillväxt. Framförallt är det verksamhetsfinansierad IT som växer och Radars analys indikerar en tillväxt motsvarande 8 procent under 2014. Realiseringen […]

Kostnadsfritt frukostseminarium – Betalar ni för mycket för IT?

Har era befintliga IT-avtal för hög prisnivå ? Radars erfarenhet efter flertalet prisrevisioner är att majoriteten betalar mer än 10% för mycket just nu till leverantörsledet. De externa kostnaderna kan utgöra upp emot 70 procent av en IT-budget, och prisnedgången är stor i många delar av IT-marknaden. Radar erbjuder prisrevison av era avtal utan kostnad och risk […]

Konsultmarknaden i Norge 2013

– Var fjärde budgeterad IT-krona spenderas i konsultsegmentet. Radars rapport, Konsultmarknaden i Norge 2013, är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska marknaden för konsulttjänster. Rapporten ger en lokal nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden för konsulttjänster. Den norska konsultmarknaden fortsätter att utvecklas positivt både […]