Entries by Mats Wahlgren

Tieto – Supplier evaluation

Type of information delivered Company Figures Company Tieto Country/Region Sweden Products & Services ALL Verticals ALL Currency SEK, USD, EUR Year of Figures Fiscal Years ended on Dec. 31, 2010 & 2011 Publication Date december 10, 2012 PAC’s Analysis PAC’s Opinion  Strategy Review  Local Comment on Strategy  SWOT Analysis  Positioning in PAC’s 2011 Rankings – […]

Evry – Supplier evaluation

Company EVRY Country/Region Sweden Products & Services ALL Verticals ALL Currency SEK, USD, EUR Year of Figures Fiscal Years ended on Dec. 31, 2010 & 2011 Publication Date december 10, 2012 PAC’s Analysis PAC’s Opinion  Strategy Review  Local Comment on Strategy  SWOT Analysis  Positioning in PAC’s 2011 Rankings – Nordic Region  Positioning in PAC’s 2011 […]

Accenture – Supplier evaluation 2012

Company Accenture Country/Region Sweden Products & Services ALL Verticals ALL Currency SEK, USD, EUR Year of Figures Fiscal Years ended on Aug. 31, 2010 & 2011 Publication Date december 10, 2012 PAC’s Analysis PAC’s Opinion  Strategy Review  Local Comment on Strategy  SWOT Analysis  Positioning in PAC’s 2011 Rankings – Nordic Region  Positioning in PAC’s 2011 […]

Company Rankings – Software & IT Services and Vertical Sectors, Sweden

  Type of information delivered Company Rankings – Vertical Sectors Country/Region Sweden Products & Services Software Products, IT Services Verticals ALL Reference Currency SEK Year of Figures 2011 Publication Date oktober 11, 2012 Type of information delivered Company Rankings – Software & IT Services Country/Region Sweden Products & Services ALL Verticals NO Reference Currency SEK […]

Company Rankings – Software & IT Services and Vertical Sectors, Sweden

  Type of information delivered Company Rankings – Vertical Sectors Country/Region Sweden Products & Services Software Products, IT Services Verticals ALL Reference Currency SEK Year of Figures 2011 Publication Date oktober 11, 2012 Type of information delivered Company Rankings – Software & IT Services Country/Region Sweden Products & Services ALL Verticals NO Reference Currency SEK […]

Radar Advisory – Sourcing av IT-tjänster och IT-produkter samt leverantörsstyrning

Marknaden för sourcing av IT-tjänster och IT-produkter kommer att fortsätta öka i omfattning och att volatiliteten i konjunkturen kommer att ställa krav på flexibilitet i aktuella leveranser. Ett företag som köper IT-tjänster och produkter kan idag inte binda upp sig på lång sikt med stora åtaganden när marknaden är osäker, utan måste säkerställa att tecknade […]

PaaS, the New Paradigm in Application Development

As many other domains, application development will inevitably transition to Cloud / hosted environments. These are referred to as Platform as a Service, or PaaS. PaaS provides the basis for a paradigm change in application and middleware services, creating opportunities and threats for existing IT suppliers. The report aims to: analyze the main characteristics and […]

Social collaboration goes business!

This report addresses both IT users and suppliers interested in the concept and future development of social collaboration (SC). The report helps to: understand and de-mystify the concept of social collaboration identify use cases, develop a business case and select appropriate technology understand the interplay of IT, departments and top-level management with regard to SC […]

Teknik och plattformar 2013

Strategisk vägledning runt vilka tekniker och plattformar som andra IT-beslutsfattare väljer och därmed vilka tekniker, plattformar och leverantörer som utvecklas, mognar eller avmattas i Sverige runt svenska förhållanden. Underlagen bygger på aktuella realiseringsplaner hos tusentals svenska verksamheter samt hur dessa har utvecklats och förändrats de senaste åren.

IT-Radar Market update 2013

Förändringar i budgetrealisering och operativa prioriteringar i svenska IT-verksamheter för resterande del av 2013 IT Radar Market Update, är exklusiv förhandsinformation till våra kunder om förändringar som uppstått i marknaden avseende budgetering, realisering och prioriteringar sedan IT Radar 2013 släpptes vid årets början. Rapporten bygger på ny research gjord i juni-augusti och är ett komplement […]