Entries by Mats Wahlgren

Software development Swedish trends & key figures

Note: Content in English. Innehållet är även tillgängligt för Radars CIO-Network Svenska IT-verksamheter utvecklar mer – Trender och nyckeltal. – Drygt en fjärdedel av projekten fallerar avseende tid, kostnad eller specifikation. Radars analys av nyckeltal från april 2013, visar att de svenska IT-verksamheterna ökar sin realisering av budgeterade medel för utveckling av kundunika mjukvarulösningar. Analysen […]

Software development Swedish trends & key figures

Note: Content in English. Innehållet är även tillgängligt för Radars CIO-Network Svenska IT-verksamheter utvecklar mer – Trender och nyckeltal. – Drygt en fjärdedel av projekten fallerar avseende tid, kostnad eller specifikation. Radars analys av nyckeltal från april 2013, visar att de svenska IT-verksamheterna ökar sin realisering av budgeterade medel för utveckling av kundunika mjukvarulösningar. Analysen […]

Marknadsplan 2013-14

Verksamhetens representanter allt viktigare som kund. Verksamhetsfinansierad IT växer kraftigt under kommande perioden. Radars presentation Marknadsplan 2013-14, visar att marknadens tillit till den ekonomiska utvecklingen ökar. De svenska IT-budgetarna visar små men tydliga tecken på tillväxt. Framförallt är det verksamhetsfinansierad IT som växer och Radars analys indikerar en tillväxt motsvarande 8 procent under 2014. Realiseringen […]

Kostnadsfritt frukostseminarium – Betalar ni för mycket för IT?

Har era befintliga IT-avtal för hög prisnivå ? Radars erfarenhet efter flertalet prisrevisioner är att majoriteten betalar mer än 10% för mycket just nu till leverantörsledet. De externa kostnaderna kan utgöra upp emot 70 procent av en IT-budget, och prisnedgången är stor i många delar av IT-marknaden. Radar erbjuder prisrevison av era avtal utan kostnad och risk […]

Konsultmarknaden i Norge 2013

– Var fjärde budgeterad IT-krona spenderas i konsultsegmentet. Radars rapport, Konsultmarknaden i Norge 2013, är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska marknaden för konsulttjänster. Rapporten ger en lokal nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden för konsulttjänster. Den norska konsultmarknaden fortsätter att utvecklas positivt både […]

Analys – Marknadsandelarna i molnet

Radars första analys av det snabbväxande området Molntjänster finns nu tillgänglig för Radars kunder med abonnemang. Marknadssegmentet som under 2013 beräknas ha en värdetillväxt på 30 procent, har mognat och penetrationen har nått nivåer som möjliggjort en tillförlitlig analys av marknadsandelarnas fördelning. Vinnaren i denna första analys av marknadsandelar inom SaaS, PaaS och IaaS är […]