Entries by Mats Wahlgren

Nordic software outlook 2014 – Radar analyserar mjukvarumarknaden

This report is in English. Format is powerpoint. Den nordiska mjukvarumarknaden ökar långsamt efter en försiktig period. Radars analysrapport, Nordic software outlook 2014, visar att marknaden gradvis går mot ökade volymer i antal sålda infrastruktur- och applikationsmjukvaror. Trots och en större villighet att realisera investeringsplaner och tagna beslut uteblir motsvarande värdetillväxt. Läs mer i rapporten… The […]

22 oktober 2013 – Benchmark i budgetprocessen

Har Ni rätt IT-budget – Storlek, fördelning och inriktning? Hur står sig Er IT-budget i förhållande till konkurrenterna? Välkommen på en timmes frukostseminarium där vi beskriver… …hur en Benchmark kan bli den bäst investerade insatsen i budgetarbetet!  Skapar bättre förhandlingsunderlag – För IT-budgetprocessen. Mäter effektiviteten – Springer vi lika snabbt som konkurrenterna? Ökar konkurrenskraften – Identifiera förbättringsområden […]

Radar Advisory – Responsiv webb, analys och rekommendationer, Best practice

Responsiv webb har både hyllats som den givna framtiden i varje webbprojekt samt bespottats och kallats en övergående fluga. Vi visar varför responsiv webb är här för att stanna och varför du behöver bry dig om det. Rapporten beskriver vad responsiv webb är för något och förklarar de generella idéerna bakom en responsiv design samt visar […]

Radar Advisory – Styrning av Applikationsdrift/Förvaltning och Utveckling, Best practice

Ägandet av IT-system står inte längre i fokus för verksamheten utan ersätts av ”Upplevelsen av ett system”. Trenden är att avveckla utveckling och drift av egna system och sträva efter köp av standardsystem eller extern tjänst som anpassas till den egna verksamheten. Utvecklingen mot köp av IT som tjänst sätter på ett positivt sätt verksamhetens […]

ERP cost of ownership

In Radars report, ERP cost of ownership, the conclusion is that the CO consequence is the largest cost item of an IT organizations budget. The report includes key indicators: Graph over 12 year time period – First investment, Management, Upgrades, Remaining IT-budget Dependencies – Main project investment, Pre Project, Roll out, Operational and Upgrade cost […]

Radar Advisory – Säkerhet Personuppgifter i molnet, Best practice

Denna Best practice rapport tar upp det IT strategiska området molnsäkerhet och är producerad av experter verksamma i Radar Advisory med lång erfarenhet och expertis. Rapporten innehåller: ANALYS Lagkrav att ta hänsyn till när man flyttar sin IT till molnet Hur påverkar Personuppgiftslagen (PUL) Personuppgifter lagrade i Tredje land Säkerhetsmekanismer Kontraktet med molnleverantören Trender REKOMMENDATIONER […]

1 oktober 2013 – IT-governance med agila metoder

Radar Advisory bjuder in till kostnadsfri workshop, där du får lära dig mer om IT-governance med agila metoder. Workshopen om IT-governance med agila metoder avklaras på en timme inklusive frukost. Syfte och mål är att förmedla insikt hur en gemensam bild kan skapas för IT-verksamheten och hur man skall se på styrning, samverkan och vidareutveckling […]