Entries by Mats Wahlgren

Analys – Marknadsandelarna i molnet

Radars första analys av det snabbväxande området Molntjänster finns nu tillgänglig för Radars kunder med abonnemang. Marknadssegmentet som under 2013 beräknas ha en värdetillväxt på 30 procent, har mognat och penetrationen har nått nivåer som möjliggjort en tillförlitlig analys av marknadsandelarnas fördelning. Vinnaren i denna första analys av marknadsandelar inom SaaS, PaaS och IaaS är […]

Rapport – IT i kommunerna 2013

Kommunernas IT-kostnader 30 procent högre. Kommunernas totala IT-realiseringar är minst tre miljarder större än vad tidigare offentliga undersökningar visat. För kommunernas IT-verksamheter krävs en större omfördelning av IT-budgeten för att klara konkurrensen från privata entreprenörer. Radars rapport IT i kommunerna 2013 pekar bland annat på att kommunernas IT-budget inte kan likställas med IT-kostnaderna, vilket ofta […]

IT-Radar Norge 2013 – Norsk IT-tillväxt starkast i Norden

Den samlade norska IT budgeten ökar mest och Norge tar med detta ledningen i den nordiska tillväxtligan. Procentuellt ökar den totala norska IT-budgeten med 3,3 procent till 110 Miljarder NOK, vilket kan jämföras med den svenska IT-tillväxten på 1,1 procent för 2013. Även i Norge finansieras en betydande del av ökningen med de allt viktigare […]

IT-Radar 2013 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2013

IT Radar 2013 är rapporten över IT-marknadens och IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar. Rapporten bygger på underlag från drygt 1000 IT-beslutsfattare och indikerar en försiktigt positiv vändning avseende tilltro och vilja till investering. Marknaden ökar mer i volym än värde då kundernas operativa strategier inriktas på kostnadsreduktion och ökat effektuttag. Den globala osäkerheten påverkar lagda budgetar […]

Förhandstitt inför IT Radar 2013 – IT-budgetar i svenska verksamheter

Försiktig ökning av IT-budgetarna under 2013 enligt Radar – Storlek och internationellt beroende avgörande för tillväxtnivån En förhandstitt på den kommande rapporten, IT Radar 2013, visar att de svenska IT-budgetarna ökar under 2013. Tillväxten i budgeterna sker på en låg nivå i närheten av konjunkturinstitutets prognos för den samlade svenska ekonomin. Tillväxten i de svenska […]

IT Radar Norge 2013 – en försmak

Norsk tillväxt inom IT överlägsen tillväxten i övriga Norden enligt Radar IT-budgetarna i Norge växer mer än i de övriga Nordiska länderna under 2013 även om de större norska verksamheterna kämpar mot den internationella osäkra situationen och är mer försiktiga i år jämfört ned 2012. Radars prognoser för de Nordiska länderna visar att IT-budgetarna i: […]

Radar Leverantörskvalitet 2013

IT-leverantörerna under luppen i Sveriges största undersökning Radar Leverantörskvalitet 2013, årets viktigaste undersökning om kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos landets IT-leverantörer. Drygt 1000 av landets större köpare av IT, har bedömt IT-leverantörer inom fyra segment under november och december 2012. Rapporten påvisar stora möjligheter till ökat värde i leveransen genom fokuserad sourcing och vendor management. […]