Radar Business Improvement

Radar Business Improvement omfattar tjänster och genomförande från insikt via strategi till affär.

Insikt – vad ska göras?

Radars insiktsportal som plattform för insikt och analys. Egna analytiker och konsulter med mångårig erfarenhet från roller både i leverantörs- och kundledet. Skräddarsydda kartläggningar, analyser och rapporter baserat på situation och behov.

Strategi – hur ska det göras?

Utveckling av affärsstrategi och marknadsstrategi. Positionering av företag och erbjudande. Formulering av budskap. Plan för genomförande samt genomförandestöd i projektform eller interimsuppdrag.

Affär – hur ska det skapa affärer?

Genomlysning och åtgärder av sälj- och marknadsstruktur. Aktivitetsplan med rätt mix av marknads- och säljinsatser. Metoder och modeller för styrning och uppföljning.