Välkommen till Radars säkerhetsindex

Denna funktion är framtagen tillsammans med representanter från Advenica, Dataföreningen, Swedish Association for Civil Security, Sig Security samt Christer Magnusson, docent vid Institutionen för Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Observera att all information hanteras helt anonymt genom hela processen och går ej att knyta till er som person eller ert företag.
Frågorna har stor spännvidd varför dina svar är värdefulla även om du inte kan svara på samtliga frågor.