Omvärldsanalys i abonnemangsform

Radar tar fram en stor mängd olika rapporter varje år för att öka insikten om marknad, utmaningar och förändringar för såväl leverantörer som CIO:er och beslutsfattare. Bland rapporterna återfinns ca 25 Leverantörsutvärderingar, 35 Best practice samt rapporter om marknad, strategi, omvärld m.fl.

Vill du ha löpande tillgång till samtliga rapporter samt till det historiska arkivet så är abonnemang det mest effektiva sättet att ha dessa tillgängliga.