Radar abonnemang

IT-ANALYS, VERKTYG OCH STÖD I ABONNEMANGSFORM

Sveriges ledande abonnemang för proaktivt och reaktivt stöd till hela IT-organisationen. Abonnemanget används idag av över 2000 nordiska IT-beslutsfattare och verksamhetsledningar.

ABONNEMANGET GER OMEDELBAR TILLGÅNG TILL:

Effektiv omvärldsanalys bygger på att ha tillgång till såväl strategiska som operativa insikter när man behöver dem. Radar levererar Nordens mest använda omvärldsanalys i en tjänst som fungerar som ett årsabonnemang.

Den består dels av över 40 000 olika rapporter (teknik, trender, nyckeltal, leverantörsutvärderingar mm) samt över 15 000 olika Best practices och modeller, dels av benchmark och utvärderingsmodeller on-line för snabba jämförelser och beslutsstöd samt också stöd från erfarna rådgivare via en chat i realtidför kundunika frågeställningar.

TRENDER, UTVECKLING, FAKTA OCH ANALYS

 1. NYTT MATERIAL
  Årligen tillkommer drygt 200 nya rapporter som ger möjlighet att följa de viktigaste trenderna och den pågående utvecklingen för samtliga roller i en IT-verksamhet.
 2. ARKIV
  Arkivet innehåller dryg 40.000 dokument och levererar den omvärldsanalys, fakta och de IT-analyser som en IT-organisation behöver.
 3. BEST PRACTICE
  Analyser, rekommendationer och checklistor inom ett 40-tal Best Practice områden.
 4. LOKALT
  Högt lokalt värde som beskriver vad andra IT-organisationer prioriterar, trender, analyser nyckeltal och prisutveckling
 5. GLOBALT
  Trender, utveckling och förändring, globalt perspektiv – Språket är engelska
IT-Radar

Rapporter & analyser

Enable IT led growth_RE

Presentationer

Radar om Digitalsering under i2i - 2016

Best practice

RADAR I SAMARBETE MED INFOTECH RESEARCH GROUP
I vår ambition att erbjuda våra kunder ett ännu högre värde lokalt och globalt, har Radar ett nära samarbete med det välrenommerade globala bolaget Infotech Research Group. Samarbetet ger våra abonnenter, utan extra kostnad, tillgång till fler än 15.000 strategidokument, modeller, ramverk och verktyg inom ett femtiotal olika IT Best Practice områden.

Materialet består av

 • Powerpoints
 • Excel-filer och mallar
 • Word-dokument och mallar

Hur får jag tillgång till materialet
Samtliga dokument och mallar kommer att finnas för direkt nedladdning i portalen – likt övriga analyser och rapporter. Vi har inlett arbetet med att komplettera portalen och skapa optimal överblick av den stora mängden. Under tiden uppmanar vi våra kunder att kontakta oss för assistans och leverans av önskat material.

Tillgång till materialet faller inom ramen för befintligt abonnemang och levereras utan extra kostnad!

Hans Werner, CEO

”Radars abonnemang omfattar nu även ett bibliotek utan motstycke av verktyg som kan ge ett fantastiskt stöd och stärka förmågan för IT-organisationer och verksamhetsledningar. Vi är glada att vi i en konstruktiv kund- och partnerdialog löpande kan utveckla vår tjänst för att bättre stötta våra kunder i mötet med de nya utmaningar som IT-beslutsfattare står inför”

DATA QUADRANTS
I portalen finns 4000+ utvärderingar av teknik/plattformar som presenteras i ”Data Quadrants” som del av beslutsunderlag. Utvärderingarna är gjorda av strategiska rådgivare men möjligheten finns att också göra egen utvärdering och ändra parametrarna då de skiljer sig åt mellan branscher och storlekar på verksamheter.
Materialet hämtas direkt i portalen och är i Excel-format.

RADARS UNIKA FUNKTIONALITET TILL PORTALEN RADARECO.SE
– Automatiserat verktyg för IT-nyckeltal och konsultprisjämförelser i realtid
Sveriges mest använda abonnemang adderar nu i ett första steg benchmark jämförelser, IT-indikatorer samt möjlighet att jämföra IT-konsultpriser.
Benchmarks, jämförelser och indikatorer uppdateras i realtid och ingår i abonnemanget utan extra kostnad.

Hans Werner, CEO

”Radars abonnemang omfattar nu även viktiga analys och jämförelseområden som stärker förmågan kompetensmässigt och operativt i realtid – en förutsättning för att leva upp till verksamhetens ökade krav på effektivitet, innovation och värde. Den nya funktionaliteten tillsammans med hundratals nya rapporter, presentationer, insikter samt stöd via chat stärker våra kunder. Vi är glada att vi i en konstruktiv kunddialog kan fortsätta utveckla vår tjänst för att bättre stötta våra kunder i mötet med de nya utmaningar som IT-beslutsfattare står inför”


NY FUNKTIONALITET OMFATTAR:

 1. Benchmark; Möjlighet att jämföra egna IT-nyckeltal avseende kostnader, utveckling, effektivitet och produktivitet mot rikssnitt.
 2. KPI:er; Presentation av viktiga nyckeltal att tolka och styra mot såsom lönekostnadsutveckling, marknadsprisindex, innovationsindex mm.
 3. Konsult prisjämförelse; Först ut är möjligheten att jämföra pris inom åtta olika IT-kompetensområden och tre olika erfarenhetsnivåer mot rådande marknadspris.

PROAKTIVT, FAKTABASERAT STÖD FÖR DIG SOM ÄR CIO
Seniora rådgivare som stöder dig – bland annat genom chat i realtid!
Förbättra, snabba upp och gör ditt beslutsfattande ytterligare med löpande stöd från Radars senioranalytiker och få tillgång till Radars unika kunskapsbank om den lokala IT-marknaden. Genom Radars CIO-stöd får du tillgång till en extern, leverantörsoberoende, samtalspartner som stöd i ditt IT-ledarskap.

Exempel på stödområden är: governance, sourcing, IT-arkitektur, teknikval, leverantörsutvärderingar, priskontroll, benchmarkmätningar, in/outsourcing etc.

Abonnemanget ger access till Radars kompetenshöjande seminarier och events. Årligen arrangeras fler än 20 tillfällen i form av frukostseminarier, halv- och heldagsevent. Läs mer om aktuella event

BLAND ANNAT LEDANDE EVENT SOM:

RADAR EXECUTIVE SUMMARY

Sammanställning av föregående månads publicerade rapporter, analyser och insikter producerade av Radar samt lokala kommentarer på övriga ledande analysföretags publicerade rapporter.
Produkten ingår som en del i Radars ordinarie abonnemang, men kan beställas separat på årsbasis.
Radar Executive Summary är på engelska och innehåller alltid:

THOUGHT LEADERSHIP
Månadens tänkvärda ämne som berör en IT-verksamhet ur ett lokalt och/eller globalt perspektiv.
LOKAL MARKNAD
Sammanställning av rapporter och analyser ur ett lokalt, nordiskt, perspektiv.
GLOBAL MARKNAD
Sammanställning av rapporter och analyser ur ett globalt, nordiskt, perspektiv.
RADAR COMMENTS
Radar som ledande lokalt IT-analysföretag kommenterar valda insikter som förmedlats av andra ledande analytiker under månaden.

Erbjudande – Just nu kan du registrera dig och erhålla 3 nummer utan kostnad. Väljer du därefter att teckna 12 månaders abonnemang betalar du endast 10.000 SEK. OBS – Din registrering för en gratis 3-månaders period innebär inte att du ingår något abonnemangsavtal.

MULTILICENS

Obegränsat antal användare inom ditt företag (gäller inom angivet organisationsnummer).

Giltighetstid

Abonnemanget löper årsvis med 3 månaders uppsägningstid.

Pris 45 000 SEK/år

Integritetspolicy

All lämnad data behandlas konfidentiellt och vi garanterar att ingen information som kan knytas till en enskild individ eller organisation lämnas till extern part. Radars verksamhet bygger på att vara oberoende och du kan läsa mer om vår datahantering i vår integritetspolicy, som du accepterar genom att fortsätta.

Radar Ecosystem Specialists

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.

KONTAKTA OSS

  Du kommer nu skicka personuppgifter (ex. namn, email) till oss och vi kommer behandla dessa enligt vår integritetspolicy. Läs mer här