Abonnemang för Leverantör – Fakta, Analyser och Rapporter

Radar levererar det lokalt ledande stödet som tjänst till IT-leverantörer i abonnemangsform

Radars kunder tillhör de bäst informerade aktörerna runt marknad, kunder, konkurrens, priser och trender på den lokala marknaden. I samarbete med ledande verksamheter på såväl kundsidan som leverantörssidan har vi utvecklat våra produkter och tjänster till att idag vara den ledande plattformen för omvärldsanalys med över 2000 kunder.

Radar har idag en jämn kundfördelning mellan IT-verksamheter och IT leverantörer.

RADARS ABONNEMANG OMFATTAR

LOKALA – Fakta, analyser & rapporter

Högt lokalt värde som beskriver vad andra IT-organisationer prioriterar, trender, analyser nyckeltal och prisutveckling

GLOBALA – Fakta, analyser & rapporter

Trender, utveckling och förändring, globalt perspektiv – Språket är engelska

Best Practice Rapporter

Analyser, rekommendationer och checklistor inom ett 30-tal best practice områden varje år

Thought Leadership

Månatligt aktuellt ämne som en IT-beslutsfattare bör ha kunskaper och en uppfattning om – Läs mer

Workshops

Marknad, marknadsutveckling, trender mm. 2 tillfällen per år ingår. På plats eller via webb. Se även Expertprogram.

Expertprogram

Möjlighet att delta som expertaktör under de ca. 20 planerade seminarietillfällen som erbjuds våra CIO-kunder och IT-verksamheter. Expertprogrammet innebär workshops, mentorskap samt konsultuppdragsmöjligheter genom Radar som kanal.

Aktivering och Events

Ställ ut på Sveriges två viktigaste Event i november och maj varje år med rabatt . 85 miljarder av svensk köpkraft på ett och samma ställe. Genomföra korta seminarier mot CIO:er organiserade genom Radar. Se även Expertprogrammet som erbjuder 20 möjligheter per år.

Modeller – Nyckeltal och KPI:er i realtid

Realtidsjämförelse av IT-nyckeltal mot rikssnitt (Benchmark) samt realtidsanalys av konsultpriser.

Operativt expertstöd

Operativt stöd genom chat med Radars IT-experter under kontorstid

Key Account

för frågor och stöd

Radar Executive Summary

En sammanställning av den senaste månadens viktigaste information med kommentarer Läs mer

 • OPERATIVT STÖD

  Chat i realtid – Seniora rådgivare som stöder dig genom chat i realtid
  Modeller för ökad effekt (Benchmark)
  Månatliga Executive Summaries (omvärldsbevakning)

 • KOMPETENS

  Över 35 Best Practice rapporter
  Workshops tillgängliga inom centrala IT initiativområden
  Seminarier om de viktigaste trenderna och marknadsutveckling

 • OMVÄRLDSANALYS

  Över 200 rapporter om globala och lokala trender, teknik, nyckeltal, prisutveckling och leverantörsutvärderingar
  Best Practice-rapporter
  Månadsvis sammanställning

 • STYRNING

  Workshops och analyser inför strategiarbete och transformationer med hjälp av målstyrning
  Workshops och strategiskt stöd
  Modeller för styrning, ledning och uppföljning (kunder, verksamhet och marknad)
  Modeller för utvärdering kopplat till Benchmarks (mognad, styrning, effektivitet och kund-/medarbetarnöjdhet)

MULTILICENS

Obegränsat antal användare inom ditt företag (gäller inom angivet organisationsnummer).

Giltighetstid

Abonnemanget löper årsvis med 3 månaders uppsägningstid.

Pris 45 000 SEK/år

Kontakta oss för mer information