Paketerade tjänster – CIO

 • RADAR BENCHMARK

  Benchmark är ett strategiskt verktyg för en verksamhet för att faktabaserat kunna förbättra sättet IT produceras, levereras, organiseras och styrs. I tider av allt snabbare förändring blir det allt viktigare att jämföra sitt läge mot sin bransch och sina konkurrenter/likar…

 • Dynamiska nyckeltal

  Radar arbetar med s.k. dynamiska nyckeltal som mäter effekt och förändring över tid i en relation med en extern leverantör eller den interna IT-avdelningen. Dynamiska nyckeltal syftar till att fånga de långsiktiga intentionerna med sin IT-leverans och att styra mot detta med hjälp av mätpunkter längs färdriktningen.

 • CIO STÖD

  Proaktiv löpande rådgivning baserat på aktuella utmaningar. Ger beslutsstöd/beslutsunderlag (second opinion) där CIO sätter agendan.

 • RADAR EXECUTIVE SUMMARY

  Radars sammanfattning av det man inte bör missa av de egna analyserna, Radars thought leadership samt våra kommentarer till andra analytikers syn på trender, utveckling och tendenser inom IT området. Ca 15-20 sidor.

 • CIO ABONNEMANG - OMVÄRLDSANALYS

  Det mest använda abonnemanget för omvärldsanalys inom IT med över 2000 användare i Sverige. Över 100 nya rapporter inom strategi, nyckeltal, trender, best practice, prisutveckling, leverantörsutvärderingar, modeller för jämförelser i realtid mm samt stöd till IT-verksamheten löpande genom chat med Radars rådgivare vilket totalt ger en unik lokal effekt.

RADAR ÄR SPECIALISTER

Radars rådgivare är specialiserade på tjänster inom Benchmark, prisrevisioner av outsourcingavtal samt med strategiska tjänster inom sourcing området. Utöver våra paketerade tjänster skräddarsyr vi lösningar och uppdrag som passar er verksamhet. Kontakta oss för mer information om hur vi bäst kan hjälpa er.