CIO-STÖD

PROAKTIVT, FAKTABASERAT STÖD FÖR DIG SOM ÄR CIO

Förbättra och snabba upp ditt beslutsfattande ytterligare med löpande stöd från Radars senioranalytiker och få därmed tillgång till Radars unika kunskapsbank om den lokala IT-marknaden. Genom Radars CIO-stöd får du tillgång till en extern, leverantörsoberoende, samtalspartner som stöd i ditt IT-ledarskap.

Exempel på stödområden är: governance, sourcing, IT-arkitektur, teknikval, leverantörsutvärderingar, priskontroll, benchmarkmätningar, in/outsourcing  etc 

Omfattning

Första leverans

Under första mötet genomför vi en djupintervju så vi lär känna din organisation/prioriteringar och utmaningar i detalj. Vid detta möte beslutas i dialog också fokusområde samt datum för nästa möte.   

Fortsatta leveranser

Inför varje kommande möte är fokusområde beslutat på föregående möte vilket ger möjlighet för Radars senioranalytiker att förbereda, analysera och ta fram presentationsmaterial för området.

Innehåll

Paketeringarna inkluderar 6 timmar per träff för förberedelser, möte samt efterarbeten.

Fakturering sker kvartalsvis och kan sägas upp kvartalsvis.

Radars CIO-stöd innebär ett gemensamt åtagande mellan Radar och kund. Tidsåtgång för kund kan variera men motsvarar normalt 2-3 timmar inför varje träff.

SMALL – 5 träffar per år

Pris 4 000 SEK/mån.

MEDIUM – 10 träffar per år

Pris 7 500 SEK/mån.

LARGE – 10 träffar per år

Inkluderar 60 timmar timbank för specialanalyser etc.

Pris 15 000 SEK/mån.