Dynamiska nyckeltal

Radar arbetar med s.k. dynamiska nyckeltal som mäter effekt och förändring över tid i en relation med en extern leverantör eller den interna IT-avdelningen. Dynamiska nyckeltal syftar till att fånga de långsiktiga intentionerna med sin IT-leverans och att styra mot detta med hjälp av mätpunkter längs färdriktningen.

Vad kan mätas?

 • IT-strategins genomslag i leveransen
 • Mål och effekt av strategiska affärsplaner/verksamhetsplaner i levererat IT-stöd
 • Effekt och nytta hos slutkund över tid
 • Processmognad hos beställare och leverantör
 • Standardisering i IT-leveransen
 • Förändringsbidraget i IT-kostnaderna
 • Mognad i affärsrelationen över tid mellan beställare och leverantör

Varför?

 • Därför att affärsrelationens utveckling är viktigare för att nå framgång outsourcing än enskilda statiska nyckeltal
 • Därför att leverans av långsiktiga mål är viktigare än taktiska mål som sätts på års- eller kvartalsbasis
 • Därför att processutveckling hos båda parter bidrar mer till resultatet av leveransen än driftsnyckeltal
 • Därför att förändringsbidraget säger mer om din outsourcing än att du har låga kostnader

Uppstart

Hur kommer jag igång med dynamiska nyckeltal?

Första steget är en workshop som leds av Radar tillsammans med relevanta representanter från kunden där vi går igenom långsikta mål med IT-leveransen, styrdokument, och strukturen på befintlig IT-leverans. Med stöd av kundens uttryckta intentioner och önskade effektmål tar vi gemensamt fram förslag på dynamiska nyckeltal som ska mäta förändring över tid i relationen till extern leverantör och IT-leveransens sammansättning.

Pris från 37 000 SEK