RADAR CIO-KOLL 360 GRADER

HUR MÅR DIN ORGANISATION

Radar hjälper dig som IT-beslutfattare att ta fram en strukturerad bild och värdering av hur er nuvarande IT-leverans mår inom tre viktiga områden: Människor, Processer och Teknik.

Radars 360 graders koll ger dig som CIO:

 • Status och värdering av er IT-leverans avseende människor, processer och teknik
 • Status och värdering av er IT-organisations hälsa i jämförelse med andra IT-organisationer
 • Radars analys, rekommendationer och assistans att verifiera eventuella utmaningar i IT-leveransen

Radars 360 graders koll är självskattningsstudie där du som CIO svarar på frågor inom tre områden:

 • MÄNNISKOR
 • PROCESSER
 • TEKNIK

Omfattning

MÄNNISKOR – Hur dina medarbetarna deltar i att skapa värde i IT-leverans och hur organisationen hanterar kompetensutveckling

 • Antal FTE:er och dess del i IT-leveransen
 • Kompetens och ansvar
 • Kunskapshantering

PROCESSER – Besvarar om och hur väl din organisation arbetar efter standarder och best practice

 • IT governance modell
 • IT’s värdekedja och målstyrning
 • Processer och mognad

TEKNIK – Besvarar hur din organisation tar till sig och tillhandahåller modern teknik samt bedömning av standardisering och effektivitet i IT-tjänster

 • Arkitekturprinciper
 • IT-leveransens arkitektur och uppbyggnad
 • Strategiska teknikval

RESULTAT – Du som CIO får svar på hur din verksamhet ligger till inom människor, processer och teknik:

 • Överblick av din organisations dagsform
 • Benchmark mot andra, liknande, organisationer
 • Förslag, rekommendationer och åtgärder inom områdena

Ett gemensamt åtagande

Radars 360 graders CIO-koll innebär ett gemensamt åtagande mellan Radar och kund. Tidsåtgång för kund kan variera men motsvarar normalt 2-3 timmar.

Priset för en Radar CIO-koll 360 grader:

Pris 65 000 SEK