RADAR CIO-KOLL 360 GRADER

HUR MÅR DIN ORGANISATION

Radar hjälper dig som IT-beslutfattare att ta fram en strukturerad bild och värdering av hur er nuvarande IT-leverans mår inom tre viktiga områden: Människor, Processer och Teknik.

Radars 360 graders koll ger dig som CIO:

 • Status och värdering av er IT-leverans avseende människor, processer och teknik
 • Status och värdering av er IT-organisations hälsa i jämförelse med andra IT-organisationer
 • Radars analys, rekommendationer och assistans att verifiera eventuella utmaningar i IT-leveransen

Radars 360 graders koll är självskattningsstudie där du som CIO svarar på frågor inom tre områden:

 • MÄNNISKOR
 • PROCESSER
 • TEKNIK

Omfattning

MÄNNISKOR – Hur dina medarbetarna deltar i att skapa värde i IT-leverans och hur organisationen hanterar kompetensutveckling

 • Antal FTE:er och dess del i IT-leveransen
 • Kompetens och ansvar
 • Kunskapshantering

PROCESSER – Besvarar om och hur väl din organisation arbetar efter standarder och best practice

 • IT governance modell
 • IT’s värdekedja och målstyrning
 • Processer och mognad

TEKNIK – Besvarar hur din organisation tar till sig och tillhandahåller modern teknik samt bedömning av standardisering och effektivitet i IT-tjänster

 • Arkitekturprinciper
 • IT-leveransens arkitektur och uppbyggnad
 • Strategiska teknikval

RESULTAT – Du som CIO får svar på hur din verksamhet ligger till inom människor, processer och teknik:

 • Överblick av din organisations dagsform
 • Benchmark mot andra, liknande, organisationer
 • Förslag, rekommendationer och åtgärder inom områdena

Ett gemensamt åtagande

Radars 360 graders CIO-koll innebär ett gemensamt åtagande mellan Radar och kund. Tidsåtgång för kund kan variera men motsvarar normalt 2-3 timmar.

Priset för en Radar CIO-koll 360 grader:

Pris 65 000 SEK


Jag önskar mer information om Radars tjänster:

Beskriv gärna din frågeställning eller önskemål så lovar vi att snabbt komma tillbaka med relevant information.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.