Radar IT-benchmarks

IT-benchmark är ett strategiskt verktyg för en verksamhet för att faktabaserat kunna förbättra sättet IT produceras, levereras, organiseras och styrs. I tider av allt snabbare förändring blir det allt viktigare att jämföra sitt läge mot sin bransch och sina konkurrenter/likar. Det är ett framgångsrikt sätt att driva utveckling av resurser, processer, organisation, tjänster och teknik.

Radar har utvecklat ett antal olika IT-benchmark som är de viktigaste att mäta i en väl utvecklad IT-verksamhet. Det är väl beprövade modeller utvecklade i samarbete med ledande lokala CIO:er som ger en oberoende värdering av nuläge genomförd av experter inom området.

De olika benchmarkområdena ingår i en process som hanterar såväl intern som extern effekt.

På de följande sidorna presenteras de olika benchmark områdena som alla kan och bör genomföras årligen.

Radar Baseline

  • Radar Baseline mäter och utvärderar både extern effektivitet såväl som intern effektivitet.
  • Radar Baseline korrelerar den externa effektiviteten med den interna effektiviteten genom de olika mätningarna.
  • Radar Baseline ger dig en komplett bild över hur din IT-leverans byggs upp och presterar, samt att du får rådgivning om hur du ska hantera olika delar för att ytterligare förbättra din IT-verksamhet att prestera mot uppsatta mål och strategier!