Benchmark av IT-tjänstekatalog

PRESENTERA DINA IT-TJÄNSTER ENLIGT VERKSAMHETENS KRAV

IT-tjänstekataloger, interna som externa, har utvecklats i takt med genomslag för ramverk (framför allt ITIL) och förändringar i kontraktstyper för upphandlingar. Trender och förändringar i utformningen av outsourcingavtal har slagit igenom på bredden, även inom renodlat interna IT-organisationer.

Radars Benchmark av IT-tjänstekatalogen ger dig:

  • Ett verktyg för att skapa begripliga, och för verksamheten, ”köpbara”, IT-tjänster
  • Ett underlag för marknadsmässig prissättning av IT-tjänsterna
  • En verksamhet som levererar mot effekt och nytta till nöjdare kunder

Omfattning

RADAR ERBJUDANDE FÖR EN STRUKTURERAD OCH MODERN IT-LEVERANS

1: Genomlysning av intern IT-tjänstekatalog

Radar går igenom IT-tjänstekatalogens sammansättning och struktur där vi analyserar samt jämför er IT-tjänstekatalog mot utveckling och trender i branschen. Radar bedömer om katalogen svarar mot en modern, tjänstefokuserad leverans med komponenter som är begripliga för beställaren och om delleveranser logiskt hör ihop i pedagogiska enheter.

2: Sammansättning och paketering av IT-tjänstekatalog

Radar analyserar IT-tjänsternas sammansättning avseende paketering för att bedöma om IT-tjänstekatalogen representerar en modern struktur med renodlade tjänster och kundcentrerad leverans. Radar bedömer tjänsternas sammansättning i logiska helheter och om de är konstruerade så att kunden på ett enkelt sätt kan styra sin konsumtion – det vill säga, är tjänsterna ”köpbara” och kan konsumeras i takt med efterfrågan?

3: Benchmark av tjänst och prissättning

Radar genomför benchmark för att ta fram en indikation på prissättning för respektive IT-tjänst. Då den interna prissättningen inte är bestämd genomförs en marknadsanalys mot riktpriser baserade på prisläget 2015 på den svenska IT-marknaden. Riktpriserna möjliggör en senare jämförelse (benchmark) när priserna i katalogen slutligen bestäms. Detta ger en indikation hur dessa förhåller sig jämfört med marknaden.

4: Leverans

Skriftlig rapport – Radar sammanställer resultatet i en skriftlig rapport innehållande slutsatser, rekommendationer och beslutsunderlag för förbättringsåtgärder

Presentation – Workshop med styrgrupp