Rådgivning och beslutsstöd för IT-beslutsfattare

Radar erbjuder avancerad rådgivning inom IT-styrning, sourcing och nyckeltal kopplade till IT-produktion och effekthemtagning. Radars rådgivare har referensuppdrag inom IT-strategi, CIO-stöd, kompetensförsörjning, sourcingstrategi m.m. till kunder över hela Sverige inom både privat och offentlig sektor. All rådgivning bygger på faktabaserad insikt, d.v.s. Radars data och mätpunkter för kostnader och effekt på den nordiska IT-marknaden.

Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och underbyggd fakta i alla rådgivningsuppdrag.

Information

Marknad
Utmaningar
Trender etc.

Intelligence

Fakta
Analyser
Rapporter etc.

Advice

IT-styrning
IT-ledning
Beslutsstöd etc.

Radar erbjuder dig som IT-beslutsfattare skräddarsydda rådgivningstjänster inom modern IT-styrning och IT-ledning. Radars rådgivningstjänster för IT-beslutsfattare är alltid anpassade efter dina specifika krav och förutsättningar. Radars rådgivning utgår alltid utifrån insamlade fakta, trender och nyckeltal från den lokala marknaden för att du som IT-beslutsfattare ska få den mest precisa och aktuella informationen inför olika vägval!

 • CIO-stöd

  Ett löpande stöd till dig som IT-beslutsfattare där du sätter agendan och Radar agerar oberoende bollplank och beslutsstöd. Radars CIO-stöd börjar alltid med ett uppstartsmöte där du presenterar din nuvarande situation och ditt önskade läge. Radar kommer, baserat på uppstartsmötet, ta fram en strategisk plan för förbättringar och löpande ta tag i de prioriterade områdena för att vägleda dig genom förändringsresan.

  Exempel på stödområden är: governance, sourcing, arkitektur, teknikval, leverantörsutvärderingar, priskontroll, benchmark, in/outsourcing  etc.

 • Dynamiska nyckeltal

  Radar arbetar med s.k. dynamiska nyckeltal som mäter effekt och förändring över tid i en relation med en extern leverantör eller den interna IT-avdelningen. Dynamiska nyckeltal syftar till att fånga de långsiktiga intentionerna med sin IT-leverans och att styra mot detta med hjälp av mätpunkter längs färdriktningen.

 • IT-styrning

  Dagens IT-beslutsfattare ansvarar för att deras IT-produktionssystem levererar mot verksamhetsstrategier och affärsmodeller och det till en krympande budget. Radar har genom insikt och fakta samt konkreta verktyg för att hjälpa dig att utvärdera och föreslå förbättringar inom;

  Strategier och inriktningsbeslut
  Dynamiska nyckeltal
  Sourcing

 • IT-ledning

  Radar hjälper IT-beslutsfattare att omsätta sina planer i praktiken. Radars kontinuerliga research och analys runt IT-leverans skapar en unik rådgivning som hjälper dig att bättre utvärdera och förstå förbättringspotentialen inom;

  Sourcing (Arkitektur)
  Ramverk och best practice
  IT-tjänsteleverans

 • Sourcing

  Radar arbetar kontinuerligt med att utveckla och införa arbetssätt för att styra och leda sourcing av IT. Radar tar avstamp från lokal faktabaserad insikt samt etablerade modeller och ramverk för att erbjuda rådgivning och införande av bl. a:

  Strategier
  Arkitektur
  Operativa Modeller
  Förmåge- och resursanalyser
  Riskanalyser
  Styrkort

 • Utbildningar

  Radar tillhandahåller skräddarsydda utbildningar för IT-beslutsfattare och IT-ledning inom IT-styrning och IT-ledning. Alla våra utbildningar sätts upp efter dina specifika krav och behov och baseras på de senaste fakta som finns.

 • Workshops

  Radar tillhandahåller workshops för IT-beslutsfattare och IT-ledningsgrupper. Radars workshops sätts upp efter dina specifika krav och behov och Radar kommer att ta fram en inspirerande leverans. Exempel på områden för workshops:

  IT-styrning och IT-ledning
  Strategiframtagning
  Dynamiska nyckeltal
  Teknologiska trender
  IT-säkerhet
  Cloud
  Sourcing

 • RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

  Radars rådgivare är specialiserade på tjänster inom Benchmark, prisrevisioner av outsourcingavtal samt med strategiska tjänster inom sourcing området. Kontakta oss för mer information om hur vi bäst kan hjälpa er.