Paketerade tjänster – Leverantör

 • RADAR EXECUTIVE SUMMARY

  Radars sammanfattning av det man inte bör missa av de egna analyserna, Radars thought leadership samt våra kommentarer till andra analytikers syn på trender, utveckling och tendenser inom IT området. Ca 15-20 sidor.

  Pris 10 000 SEK

 • INSIKTSABONNEMANG LEVERANTÖR

  Det mest använda abonnemanget för omvärldsanalys inom IT med över 2000 användare i Sverige. Över 100 nya rapporter inom strategi, nyckeltal, trender, best practice, prisutveckling, leverantörsutvärderingar, modeller för jämförelser i realtid mm samt stöd till verksamheten löpande genom chat med Radars rådgivare vilket totalt ger en unik lokal effekt.

  Pris multianvändarlicens 45 000 SEK/ÅR

 • KUNDNÖJDHETSMÄTNING, KNI

  Radar erbjuder leverantörer möjligheten att få en KNI genomförd på sina kunder till en attraktivt låg kostnad. I en försiktig IT-marknad är nöjdhet hos existerande kunder viktig att följa och förstå. Radars KNI-mätning visar nuläge men jämför också resultatet mot snitt respektive mot de 5 procent bästa i respektive kategori för att få en värdering av resultatet.

 • MARKNADSSTÖD – ÖKAD MARKNADSINSIKT OCH KONKURRENSKRAFT

  Radar har unika fakta, data och erfarenheter från den lokala och nordiska marknaden. Med de nya och ökande behoven och krav på förändring erbjuder Radar en paketerad ingångstjänst som aktivt ökar er marknadsinsikt och konkurrenskraft.

  Pris från 9 000 SEK/MÅN

 • WHITE PAPER

  För att lyckas överföra sitt budskap i en krävande miljö krävs det att man står ut och erbjuder ett direkt mervärde för den tilltänkta mottagaren. Radars White Paper adresserar väsentliga trender och sätter dem i sitt sammanhang på den lokala marknaden.

  Pris 90.000 SEK

 • TALARTJÄNSTER

  En extern talare från Radar ger en oberoende bild av marknadsutvecklingen och gällande trender baserat på fakta. Radar genomför en presentation av marknadsutveckling och trender exklusivt för er.

  Pris 35 000 SEK

 • Avtalsrevision av outsourcingavtal

  Radar är marknadens mest priseffektiva aktör när era kunders outsourcingavtal skall granskas och analyseras genom prisbenchmark. Enligt de flesta avtal skall detta genomföras av en neutral aktör under avtalsperioden eller inför en förlängning. Radar innehar en unik kunskap och fakta kring aktuella marknadspriser på den lokala marknaden.

RADAR ÄR SPECIALISTER

Radars rådgivare är specialiserade på tjänster inom Benchmark, marknadsstöd samt strategiska tjänster inom business intelligence området. Utöver våra paketerade tjänster skräddarsyr vi lösningar och uppdrag som passar er verksamhet. Kontakta oss för mer information om hur vi bäst kan hjälpa er.