Radar – Kundnöjdhetsmätning, KNI

Radar erbjuder leverantörer möjligheten att få en KNI genomförd på sina kunder under hösten och vintern.

I en försiktig IT-marknad är nöjdhet hos existerande kunder viktig att följa och förstå. Radars KNI-mätning visar nuläge men jämför också resultatet mot snitt respektive mot de 5 procent bästa i respektive kategori för att få en värdering av resultatet.

Omfattning

Det insamlade underlaget levereras som komplett, kundunik, rapport men adderas även till det underlag som samlas in i Radars stora årliga undersökning “Leverantörskvalitet”.

Detta ger er möjlighet till unika jämförelsedata som omfattar underlag från fler än 800 svenska kunder.

Radar – Kundnöjdhetsmätning, KNI

Ranking och konkret betygssättning sker enligt tio bedömningspunkter

  • Kostnad
  • Specifikation
  • Tid
  • Offert-/CV-process
  • Prisvärdhet
  • Kvalitet
  • Relation
  • Uppnådd projekteffekt
  • Kompetens
  • Sammantagen bedömning

Betyg sätts för ovanstående punkter i en skala från 1 till 5, där 1 är lägst betyg och 5 är högst betyg. Betyg har i samtliga fall satts av kunderna själva och insamlats via intervjuer och/eller undersökningar utförda av Radar Ecosystem Specialists.

Vad behövs för uppstart

En lista med minst 15 kundkontaktpersoner på minst 15 olika företag, gärna fler.

Priset för en Kundnöjdhetsmätning, KNI:

Pris 25 000 SEK


Jag önskar mer information om Radars tjänster:

Beskriv gärna din frågeställning eller önskemål så lovar vi att snabbt komma tillbaka med relevant information.