Radar – Proaktivt Marknadsstöd

Ökad marknadsinsikt och konkurrenskraft

Radar har unika fakta, data och erfarenheter från den lokala och nordiska marknaden. Med de nya och ökande behoven och krav på förändring erbjuder Radar en paketerad ingångsjänst som aktivt ökar er marknadsinsikt och konkurrenskraft.

Radar har tagit fram ett scorecard med utvalda nyckeltal som är övergripande och viktiga att kommunicera från IT-verksamheten. Leverans sker i pdf samt som levande Business Intelligence på webb.

Omfattning

Radar erbjuder med den paketerade tjänsten Marknadsstöd, ett proaktivt beslutsstöd och löpande rådgivning i marknads- och försäljningsprocesserna. Mötena sker månadsvis och avhandlar alltid föregående mötes överenskomna uppdrag med redovisning av resultat och rekommendationer.

Tjänsten erbjuds som ett löpande engagemang på kvartalsbas. Uppsägning av avtalet kan göras löpande. Fakturering sker kvartalsvis i förskott.

Leverans

  • Beslutsstöd/beslutsunderlag (second opinion)
  • Löpande rådgivning baserat på aktualitet och egen affär
  • Sätt din egen anpassade agenda

Innehåll

  • Av Radar förberett material till varje möte
  • Diskussion, fördjupning, beslutsunderlag och rekommendationer
  • Inriktning inför nästa möte

Uppstart

Vad behövs för uppstart

Första mötet sätter agendan för den kommande perioden, men en tydlig fördelning av action-points.

Som kund ger ni en inledande överblick av organisationens primära processer och redogör för de som ni i detta skede anser mest kritiska och vara i högst behov av genomlysning. Avslutande diskussion etablerar en handlingsplan som resulterar i beslutsunderlag och rekommendationer vid efterföljande månadsmöte.

Pris för Radar Marknadsstöd:

Pris 9 000 SEK/mån