Radar talartjänster

Internt eller på kundevent

En extern talare från Radar ger en oberoende bild av marknadsutvecklingen och gällande trender baserat på fakta. Radar genomför en presentation av marknadsutveckling och trender exklusivt för er. Ni kan t.ex. ha dragningen i er ledningsgrupp, på en kickoff eller på ett kundevent. Radars presentation tar normalt cirka 40 min och det ges tillfälle till frågor efter det.

Typiskt innehåll

  • Hur utvecklas er marknad
  • Vilka är de viktigaste marknadstrenderna
  • Vad är de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen?
  • Hur ser kundernas viktigaste krav/prioriteringar ut
  • Hur skall ni positionera er för att dra maximal nytta av utvecklingen

Exempel på talare

Nils Molin
Tongivande analytiker på den Nordiska IT marknaden sedan ett drygt decennium och en frekvent anlitad talare. Nils är idag Partner till Radar och har haft roller som VD för IDC, aktieanalytiker, samt ledande positioner på såväl IBM som Unisys.

Hans Werner
CEO och grundare av Radar Ecosystem Specialists 2006. Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.

Vad behövs för uppstart

Brief om det huvudsakliga syftet och innehållet i ert event eller möte. Vilken inriktning det har och vad er målsättning är med Radars medverkan. Radar ser gärna att vi erhåller underlaget senast 2 veckor före eventet. Presentationen framförs med hjälp av dataprojektor som tillhandahålls av kunden.

Priset för Radar talartjänster:

Pris 35 000 SEK