Radar White Paper

För att lyckas överföra sitt budskap i en krävande miljö krävs det att man står ut och erbjuder ett direkt mervärde för den tilltänkta mottagaren. Radars White Paper adresserar väsentliga trender och sätter dem i sitt sammanhang på den lokala marknaden.

Omfattning

Radars White Paper adresserar väsentliga trender och sätter dem i sitt sammanhang på den lokala marknaden. Med ett White Paper från Radar får du som leverantör en oberoende aktörs syn på den aktuella trenden och får möjlighet att presentera din lösning i detta sammanhang. Med Radar som avsändare ökar trovärdigheten av materialet samt läsvärdet för kunden. Ett Radar White Paper utmärks av att det är aktuellt, faktabaserat, tankeväckande och tydligt när det gäller den kvantifierbara ”impacten” av olika trender.

Radars White Paper fungerar utmärkt som en ingång i säljsamtal, ger underlag för pressreleaser, fungerar som ett marknadsmaterial för att positionera ert företag som ”thought leader” samt som en leadsgenerator från er och Radars hemsida.

Exempel från 2014

  • SOFTWARE AG – Impact of Data
  • TIETO – New ways to procure IT
  • 3STEP IT – Leasingmodellens fördelar
  • JEEVES – TCO jämförelser, ERP
  • MICROSOFT – Personell productivity comparison
  • m.fl.

Best practice rapporter

Ca 35 Best practice rapporter produceras årligen i samarbete med en eller flera leverantörer – Kontakta oss för mer information avseende detta alternativ.

Vad behövs för uppstart

Du som kund tillhandahåller personal med relevant insikt om området samt en tydlig målbeskrivning.

Pris för ett Radar White Paper:

Pris 90 000 SEK