Seminarium med Radar

En av Radars väsentligaste uppgifter är att sprida kunskap om aktuella trender inom IT världen. I de fall vi upplever ett behov av djupare insikt kring en trend arrangera ett kunskapsseminarium alternativt en ”runda-bords”-diskussion. Aktiviteten genomförs tillsammans med en partner som har ett relevant budskap inom området.

Formatet anpassas efter de behov som föreligger och kan variera från frukostseminarier, webinars, konferenser, runda bordssamtal och ”executive dinners”.

Varför välja Radar till samarbetspartner?

  • En ”keynote” från Radar väcker intresse hos beslutsfattare inom IT. De vet att vi pratar om relevanta trender och förstår deras verklighet.
  • En inbjudan från Radar tillsammans med er gör att seminariet uppfattas mer som kunskapsöverföring än som marknadsföring.
  • En inbjudan till Radars kunder och till vårt CIO nätverk går till 1500 CIO:s och beslutsfattare inom IT. Detta är personer som regelbundet läser våra rapporter. När Radar bjuder in till ett seminarium så lyssnar denna målgrupp och med rätt budskap kommer också de personer som ni önskar träffa.
    • Ni får rätt personer till eventet
    • Ni får dessutom spridning av ert varumärke i en av Sveriges mest inflytelserika grupperingar
  • Hjälp med utformning av inbjudan och val av målgrupp från Radars erfarna konsulter ingår.
  • Radar hjälper er att analysera resultatet och lämnar förslag på fortsatta aktiviteter.

Ett vanligt format är i form av ett frukostseminarium för 20 IT beslutsfattare/CIO:er. Vi utformar inbjudan och erbjuder deltagande även till våra kunder och till vårt nätverk. Radar utformar och håller en Keynote presentation.

Kostnad för detta upplägg är 120.000 SEK, lokal och förtäring tillkommer.

För att utforma en offert – kontakta Radar genom formuläret nedan

Pris från 120 000 SEK