Under en allt snabbare förändring så behövs ny kompetens och stöd under kortare eller längre perioder. Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och faktabaserad rådgivning i alla sina uppdrag. Vi erbjuder kostnadseffektiva skräddarsydda lösningar samt paketerade tillämpningar.

För IT-leverantörer

  • Paketerade tjänster

    Radars kunder tillhör de bäst informerade aktörerna runt marknad, kunder, konkurrens, priser och trender på den lokala marknaden.

För IT-beslutsfattare

  • Paketerade tjänster

    Radars paketerade tjänster inom Benchmark, prisrevisioner av outsourcingavtal samt med strategiska tjänster inom sourcing området.